• Tips om du ska skaffa egen brunn

  Många väljer idag att skaffa ett hus med egen brunn. Detta innebär många fördelar, men också en hel del ansvar och mycket att tänka på. Det kan till exempel uppstå problem med vattnets renhet. Här kan du läsa vilka problem du kan stöta på och vad du kan göra för att förebygga dessa problem.

  Viktigt att tänka på

  Den största fördelen med att ha egen brunn är naturligtvis att du inte behöver lägga ut pengar för kommunens vatten. Men det betyder också att du behöver sköta om din brunn och hålla koll på vattenkvalitén. Regelbundna vattenanalyser blir ett nödvändigt ont. Där kan du få bedömningen Tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Några konsekvenser du annars kan råka ut för är förhöjda halter av kalk och järn i vattnet. Vattnet kan också bli för aggressivt och man kan få problem med manga. Allt detta är dåligt för både din brunn och din hälsa. Därför är det oerhört viktigt att ha koll på sin brunn och ta hand om den på bästa sätt.

  Om du ändå får problem

  Även om du tar hand om brunnen enligt dessa riktlinjer kan problem naturligtvis ändå uppstå med ditt vatten. Då kan vi rekommendera att du kontaktar RGS90. De kan allt inom vattenrening och brunnshantering.

  De använder sig av marknadsledande metoder, alltför att säkerställa att din vattenkvalitet ska hålla högsta klass. RGS 90 har erfarenhet att lösa många olika typer av problem och därför kan du lita på att de kan lösa just dina vattenproblem.