• Glasa in altanen

  shutterstock_281502707

  Har villan, radhuset eller stugan börjat kännas lite för litet eller lockar tanken på myggfria sommarkvällar med en känsla av att ändå befinna sig i trädgården? Då är det kanske en god ide att bygga er ett uterum eller glasa in den redan befintliga altanen. Är du bara lite händig så är det en förhållandevis enkel tillbyggnad och som inte alls behöver bli särskilt dyr.

  Förberedelser

  Det är viktigt att se till att söka om bygglov hos din kommuns byggnadsnämnd eftersom ett uterum klassas som en nybyggnad. Gör man inte det kan du i värsta fall bötfällas och åläggas att riva byggnaden på grund av svartbygge. Det är högst individuellt hur stor och påkostad man väljer att göra utbyggnaden och det påverkas såklart också utav hur pass isolerad man vill göra uterummet. Vill man ha ett uterum som klarar av att användas även på vintern kallas det vinterträdgård och kräver lite mera i fråga om grundarbetet, isoleringen i väggar och tak samt glaspartierna behöver vara avsedda för att hålla kylan ute. Ofta är det mest kostsamma med en altanbygge just inglasningen, man vill ha en inglasning som har hög kvalité och består i många år framöver samt även anpassad för de behovet man har med sin altan. Beroende på vilken inglasning man väljer och hur högt isoleringsvärde glaset har så kan man förlänga utesäsongen med 3 till 8 månader. Hur man vill ha sina glaspartier och vilket sorts glaspartier man vill ha måste man bestämma sig för rätt tidigt i planeringen så att man redan i ritningsstadiet för in vad man kommer använda. Kan man inte rita upp sin nya utbyggnad själv så är det en bra ide att kontakta en arkitekt.

  Förslag på planeringsföljd

  1. Planera hur man önskar att den ska se ut
  2. Skiss över tillbyggnaden
  3. Kontakta byggnadsnämnen
  4. Kontakta eventuellt en arkitekt för att få utbyggnaden uppritad
  5. Planera vilka moment som kan göras själv och vilka måste lejas av andra
  6. Begär offerter
  7. Beräkna materialåtgång
  8. Ansök om byggnadslov
  9. Beställa material
  10. ev anlita hantverkare
  11. Ordna med framkomlighet och ev byggnadsställningar
  12. Se till att det finns verktyg som kan behövas
  13. Påbörja bygget