Byta ut det gamla

private-house

Det finns alltid saker som behöver göras på ett hus, det vet alla vi som är småhusägare. Men vilka åtgärder är det viktigast att börja med om vi tar hänsyn till både utseende, ekonomi och funktion?

Fönster

I våra hus är ofta fönstren gamla och vindpinade, med rötskador i karmarna och dropplåtar som är buckliga och flagade. Är det ett gammalt välhållet hus i övrigt kan vi vilja behålla de gamla originalfönstren, då de ofta ger en viss karaktär åt husets utseende. Men det är i regel ett omfattande arbete att skrapa och reparera alla skador och kan ofta kräva en erfaren yrkesman för att det ska bli fackmannamässigt utfört.

I många fall är det både enklare och billigare att sätta in nya snygga fönster som dessutom har avsevärt bättre energivärde.

Elinstallationer

I gamla hus är de elektriska installationerna ibland direkt livsfarliga och har du barn hemma bör du definitivt anlita en elfirma som ser över och byter ut det som behövs. Till exempel är det ofta en god idé att byta ut dina gamla porslinsproppar mot ett modern proppskåp.

Dränering

Det är viktigt att din dränering fungerar, annars blir resultatet nästan undantagslöst fukt, mögel och vattenskador. I normala fall ska en bra dränering ha en livslängd mellan 30 och 50 år, men det är alltför vanligt att den är betydligt kortare än så på grund av felaktigt utförande eller rent fusk.  Ser du färg eller puts som har släppt från väggen, missfärgningar eller saltutfällningar bör du ta in en expert att kontrollera ifall något behöver göras.